Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním této webové stránky www.blockg.de (dále jen „Webová stránka”). Správcem osobních údajů je BLOCKG Interpreter´s Essentials, s.r.o., se sídlem Riegrova 384/28, 779 00 Olomouc, IČ: 06482112, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 72082 (dále jako „Správce“).  Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, berete na vědomí, že tyto mohou být zpracovány a spravovány k účelům a za podmínek stanovených níže. Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webové stránky. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Co shromažďujeme

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

 • Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na Webové stránce www.blockg.de, zejména informace nezbytné pro vytvoření a realizaci Vaší objednávky u nás. Tyto osobní údaje zahrnují:
 • Jméno/Příjmení
 • Adresa / korespondenční adresa
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Způsob úhrady, bankovní spojení
 • Další informace týkající se Vaší identifikace
 • Informace týkající se Vašeho zákaznického účtu (rozhodnete-li se pro Vaši registraci). Tyto osobní údaje zahrnují:
 • Výše uvedené identifikační, kontaktní údaje a platební údaje
 • Heslo pro přístup do zákaznického účtu
 • Historii Vašich objednávek
 • Další informace, které nám v rámci zákaznického účtu dobrovolně poskytnete
 • Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci;

K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • Vaše identifikační, platební a kontaktní údaje zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy
 • Vaše identifikační, platební, kontaktní a registrační údaje, rozhodnete-li se k založení Vašeho zákaznického účtu, zpracováváme ke správě Vašeho zákaznického účtu
 • údaje týkající se Vašeho zákaznického chování a historie využíváme k vedení obchodní a statistické evidence pro účely vyhodnocení našich služeb a produktů, pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění služeb našim zákazníků
 • v případě, existence oprávněného zájmu (jste-li náš zákazník) nebo získáme-li k tomu odpovídající souhlas, můžeme využít kontaktní údaje (email) k zasílání marketingových sdělení o našich činnostech, výrobcích či událostech, které Vás dle našeho názoru mohou zajímat
 • k zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek
 • pro ochranu našich oprávněných zájmům (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv)
 • k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické)
 • Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů
 • pro další specifické účely, pro které jsme získali Váš souhlas.

 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů, v případě uzavření smlouvy je doba zpracování vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůty (nejdéle v daném případě po dobu deseti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu), případě plnění našich právních povinností je doba zpracování uložena příslušnými právními předpisy.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Proti zpracování pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku, a Vaše osobní údaje budou okamžitě vymazány.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice.  Osobní údaje nejsou předávány do států mimo Evropskou Unii.  

 

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné technickoorganizační postupy a opatření pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým a manuálním způsobem za použití automatických, manuálních a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

 

Poskytování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajištujícím přepravu a doručení Vámi objednaného zboží a poskytovatelům IT hostingu a údržby. Přístup těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno za podmínek stanovených právními předpisy.

 

Práva subjektů údajů

Správce při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.

Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od Správce a předat je jinému správci).

Dále máte právo po Správci požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU OKAMŽITĚ VYMAZÁNY!

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na: kontakt@blockg.de nebo písemně na: BLOCKG Interpreter`s Essentials, s.r.o., Riegrova 384/28, 77900 Olomouc.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 24.5.2018.

 

 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení